Miten suurtehoimurointi toimii ja milloin se on kannattavaa?

Suurtehoimurointi

Suurtehoimurointi toimii siten, että paikalle kutsutaan suurtehoimuripalvelu imuautoineen. Suurtehoimuria tarjotaan niin teollisuuden kuin yksityisasiakkaidenkin tarpeisiin. Sitä tarvitaan niin kiinteistöjen huollossa, remontoimisessa kuin esimerkiksi rakentamisessakin. Kannattaa tilata suurtehoimurointia aina, kun pitää poistaa iso määrä materiaalia tehokkaasti. 

Suurtehoimurointia kotitalouksille

Rakentaminen ja remontointi ovat tilanteita, jolloin kotitaloudet voivat tarvita suurtehoimurointia. Imuauto poistaa helposti materiaalia ala- tai yläpohjasta. Imuauto voi poistaa niin lecasoraa kuin eristeitä, eli sahanpurua ja eristevillaa. Lisäksi suurtehoimurointi sopii pehkun, kutterinlastujen, turpeen, singelin, tiili- ja betonijätteiden, hiekan, kalkin, sementin, suolan sekä maa-ainesten poistamiseen. Lyhyesti ja ytimekkäästi: suurtehoimuroinnin avulla voidaan poistaa käytännössä kaikki, mikä mahtuu läpi 152 mm halkaisijalla varustetusta letkusta. Suurtehoimurikalustolla voidaan poistaa myös kosteita materiaaleja. 

Suurtehoimurikalusto sopii varsinkin vanhojen eristeiden poistoon kuin nenä päähän. Suuri imukapasiteetti mahdollistaa tehokkaan työskentelyn, mikä on samalla mahdollisimman pölytöntä. Eristeiden poistoa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun halutaan vähentää rakennuksen palokuormaa, lisätä talotekniikkaa tai päästä eroon epäpuhtauksia sisältävistä eristeistä. Vanhoja eristeitä poistetaan yläpohjasta esimerkiksi silloin, jos katto on vuotanut, ja eristeissä on mikrobikasvustoja. Jotta rakennuksen sisäilma pysyisi puhtaana ja terveellisenä, pitää kastuneet eristeet poistaa ja korvata uusilla. Myös silloin yläpohjasta poistetaan vanhoja eristeitä, jos yläpohjaan halutaan hengittäviä ja kompostoituvia ekovilloja. Vanhat, epäekologisemmat eristeet toimitetaan tuolloin usein poltettaviksi. 

Suurtehoimuri toimii myös toiseen suuntaan, eli sitä voidaan käyttää materiaalien puhaltamiseen. Jos rakennuksen alapohja pitää täyttää hiekalla, onnistuu se helposti suurtehoimuria hyödyntämällä. Imuautoilla voidaan puhaltaa myös sepeliä ja lecasoraa. Sekin kannattaa muistaa, että suurtehoimuroinnista voi saada kotitalousvähennystä. Kotitalousvähennys on vuonna 2010 40 % töiden osuudesta, ja suurin kalenterivuoden verotuksessa palautuva summa on 2250 euroa. 

Suurtehoimurointia teollisuuden tarpeisiin

Kuorma-auto

Teollisuudessa suurtehoimurikalustoa tarvitaan esimerkiksi kattiloiden, siilojen ja säiliöiden suurtehoimurointiin ja puhdistamiseen. Suurtehoimurointia tarjoava yritys saattaa hoitaa myös nesteiden ja kemikaalien siirrot sekä pumppaukset. Koska imuautolla voidaan myös puhaltaa kuivia materiaaleja, voidaan sitä käyttää esimerkiksi katalyyttiä tarvittaessa. Tavallisia suurtehoimurointia tarvitsevia kohteita teollisuudessa ovat valimoteollisuuden laitokset, lämpölaitokset, sahat ja betoniasemat. Suurtehoimurointi sopii tavanomaisten maa-ainesten ja purun lisäksi myös märän betonin, pölyn, koksin, suodatinhiekan, vilja, hakkeen, teräsrakeiden tai haulien, pelletin tai vaikeiden lietteiden poistamiseen.

Suurtehoimurointi on tehokasta 

Nykyaikainen kalusto ja osaava henkilöstö varmistavat, että kotitalouden tai teollisuuden tarvitsema maa-ainesten tai esimerkiksi tiilijätteiden poisto sujuu nopeasti ja tarkasti. Suurtehoimuroinnin hyviä puolia ovat muun muassa se, että sen avulla voidaan työskennellä myös ahtaissa tiloissa, kuten matalissa kellareissa tai rakennusholvien välissä, ja että työ etenee pölyttömästi. Imuautojen säiliöiden tilavuudet ovat 15–30 kuutiota, joten tyhjennyskertoja tarvitaan vain vähän (jos ollenkaan). Materiaalien poisto ja kuljetus sujuvat näin ollen tehokkaammin, ja ajokilometrien vähenemisen myötä ympäristökuormitus laskee. Puhallusvillaa voidaan imetä yhteen säiliöön jopa 70 kuutioita. Välisäiliöiden avulla suurtehoimurointia tarjoava yritys voi saavuttaa jopa satojen kuutioiden päivätahdin. Imuautoissa piisaa tehoa, sillä kompressorien teho saattaa olla jopa 9000 m3/h. Kohde voi sijaita 300 metrin päässä suurtehoimurointiautosta, ja korkeuseroa saa olla vaikka 50 metriä. 

Koska suurtehoimurointi tarkoittaa jätteiden imemistä suoraan säiliöön, ei työmaalle tarvita roskalavoja tai erillistä työvoimaa. Kun jätteet on poistettu, ne kuljetetaan lopulliseen sijoituspaikkaan (usein jäteasemalle) tai välivarastoon, jos asiakas aikoo hyödyntää ja jatkosijoitella ne myöhemmin. Eristeinä käytettävien kivivillan, lasivillan ja selluvillan uudelleenkäyttö on helppoa ja tehokasta. Eristeet voidaan käyttää uudelleen joko samassa tai jossain toisessa kohteessa. Jos eristeet ovat pilalla, voidaan ne toimittaa energiantuotantoon eli poltettaviksi. Ekovillat on mahdollista kompostoida. Myös sahanpuru, turve ja esimerkiksi kutterinlastut soveltuvat poltettaviksi.

Rakennustyömaalta poistettu sora ja maa-aines voidaan hyödyntää maanrakennuksessa. Jos sitä ei tarvita asiakkaan tontilla, löytyy varmasti jokin toinen kohde. Tiili- ja betonijätettä voidaan käyttää teiden rakentamisessa. Tiilimurskaa pidetään tietyömailla jopa parempana kuin luonnonkivimursketta.

Suurtehoimurointi tehdään yleensä avaimet käteen -periaatteella, joten asiakkaan ei tarvitse kuin ottaa yhteyttä ja pyytää tarjous. Tilaa eristeiden poisto, kellarin syvennys, viemärilinjojen avaus tai esimerkiksi betonin- ja kaakelinpalojen poisto saneerattavasta kylpyhuoneesta (tämä edellyttää pienmurskausta, mikä saattaa hyvinkin kuulua suurtehoimurointia tarjoavan yrityksen palveluvalikoimaan).